Homepage Ремонтна вдомсть каптального ремонту судна бланк


Ремонтна вдомсть каптального ремонту судна бланк


При перевезенні зріджених газів автомобільним транспортом повинні виконуватися вимоги безпеки перевезень, визначені чинним законодавством. Про виконання роботи з результатів обстеження робиться запис в паспорті підводного переходу. Надземні, наземні і внутрішні газопроводи за винятком внутрішніх газопроводів і арматури житлових і громадських будівель , а також арматура повинні бути пофарбовані згідно з ГОСТ 14202-69 і ГОСТ 4666-75. Заміна болтів фланцевих з'єднань дозволяється тільки після зниження надлишкового тиску газу від 40 до 500 даПа 40 - 500 мм вод. Результати перевірки знань оформляються протоколом з зазначенням виду робіт, до якого допускається особа, що пройшла перевірку знань. До листа повинні бути додані: проектна документація з експертним висновком; копія наказу про призначення особи, яка здійснюватиме технічний нагляд за будівництвом, і протокол перевірки її знань. Вказані роботи можуть виконуватись за угодою службами СПГГ або спеціалізованими підприємствами, які одержали дозвіл в установленому порядку в органах Держнаглядохоронпраці. Прохідний перетин димоходу повинен бути оптимальним, забезпечувати повний відвід і мінімальне охолодження продуктів згорання і бути визначений розрахунком залежно від теплової потужності приладів і апаратів. У кожному ГРП ГРУ на видному місці повинні бути вивішені схеми обладнання, попереджувальні написи та інструкції з експлуатації, протипожежної безпеки і охорони праці. При незагоранні або погасанні будь-якого запального пальника повинна бути негайно припинена подача газу до котла і до всіх запальних пальників, відключені їх ЗЗП і провентильовані пальники, топки і газоходи відповідно до п. Видаляти надлишок газу з резервуарів і балонів шляхом випускання ЗВГ в атмосферу забороняється. На об'єктах, які належать громадянам на правах приватної власності, відповідальність покладається на власника. Кількість наповнених і порожніх балонів, розміщених на вантажно-розвантажувальних майданчиках, не повинна перевищувати подвійної добової продуктивності наповнювального відділення. У громадських будинках біля газового обладнання повинні бути на видному місці вивішені інструкції з безпечного користування газом. На території резервуарного парку та у вибухопожежонебезпечних приміщеннях не допускається перебування осіб, які не мають стосунку до виробничих процесів. Дверці лазів, люків і пристроїв для нагляду за горінням повинні бути щільними і мати запори, що унеможливлюють самовільне відкриття. Власник підприємства, на території якого прокладений транзитом газопровід, повинен забезпечити доступ персоналу організації, яка експлуатує газопровід, для проведення його огляду і ремонту. Для теплопостачання і гарячого водопостачання житлових і громадських будівель можуть застосовуватися модульні теплогенератори, які набираються з газових проточних водонагрівачів блочних котлів і блоків допоміжного обладнання, розташованих на плоских дахах або горищних приміщеннях дахові котельні. Для аварійного освітлення на ГРП, ГНС, ГНП, АГЗС, АГЗП застосовуються переносні вибухозахищені світильники напругою 12 В. Вентиляційні канали підлягають перевірці і прочищенню одночасно з димовими. Вводи і ввідні газопроводи в будинки до приєднання їх до діючих повинні бути відсічені від внутрішніх газопроводів з установкою заглушки після останнього вимикального пристрою на них. Пуск агрегату після тривалої зупинки або ремонту зняття заглушки дозволяється за наявності актів контрольного випробування газопроводів на герметичність, перевірки топок, газоходів, контрольно-вимірювальних приладів і систем автоматики безпеки і регулювання. При використанні установок з ПІВ для сушіння помешкань повинна бути забезпечена вентиляція цих помешкань через фрамуги, кватирки тощо.


При цьому регулятор повинен пройти дефектацію, ремонт і налагодження, згідно з ТУ, в майстернях спеціалізованих підприємств газового господарства СПГГ.


Первинні перевірки і прочищення димовідвідних пристроїв і газоходів повинні виконуватися спеціалізованою організацією. Виявлені витоки ЗВГ повинні усуватися негайно. При проектуванні розподільних газопроводів середнього і високого тиску, які надалі повинні продовжуватись для подачі газу іншим споживачам ГРП, підприємствам , на кінцевих ділянках необхідно передбачити встановлення запірних пристроїв з заглушеними патрубками довжиною не менше 500 мм. Контроль режимів тиску газу в системах газопостачання населених пунктів повинен здійснюватися СПГГ шляхом заміру його величини в контрольних точках за необхідністю, але не рідше двох разів на рік в зимовий і літній періоди в години максимального споживання газу. Виробничі інструкції і технологічні схеми повинні переглядатися і перезатверджуватися після реконструкції, технічного переозброєння і зміни технологічного процесу до включення обладнання в роботу. Балони, встановлені в приміщеннях, повинні розміщуватися від радіаторів опалення та інших опалювальних приладів на відстані не менше 1 м, а від джерела тепла з відкритим вогнем - не менше 5 м. При роботі установок ПІВ на ЗВГ з розміщенням балонів в будівлі балони повинні міститися в тих же приміщеннях, де й установки. Перевірка сигналізаторів загазованості на відповідність встановленим параметрам повинна виконуватися за допомогою контрольної газової суміші. Склад і організація роботи комісії регламентуються вимогами ДБН А3. Продувка газопроводів котла через трубопроводи безпеки і пальникові пристрої забороняється. Пірофірні відкладення на стінках резервуарів, а також забруднення і відкладення, вилучені з резервуарів, повинні підтримуватися у вологому стані до вивезення їх з території ГНС, ГНП, АГЗС і АГЗП.

Related queries:
-> сочинение на тему моя школьная история
Газифіковані котельні установки повинні мати такі технологічні захисти: 6.
-> видеоуроки по самбо и дзюдо бесплатно
Не допускаються до застосування засоби вимірювань, у яких відсутні пломби або тавро, прострочений строк перевірки, є пошкодження, стрілка при відключенні не повертається до нульової поділки шкали.
-> конспекты уроков математики в 10 11 классах
Об'єкти систем газопостачання п.
-> сочинение на тему близкий человек - папа
Власник підприємства, на території якого прокладений транзитом газопровід, повинен забезпечити доступ персоналу організації, яка експлуатує газопровід, для проведення його огляду і ремонту.
-> поиск дмитрий письменный конспект лекций по высшей матиматике
Для перевірки ступеня наповнення методом зважування повинні застосовуватися ваги, які б забезпечували відхилення точності зважування балонів місткістю: 1 л - не більше 10 г; 5 л - не більше 20 г; 27 л і 50 л - не більше 100 г.
->SitemapРемонтна вдомсть каптального ремонту судна бланк:

Rating: 88 / 100

Overall: 65 Rates